Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOANA.PL

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu przed rejestracją i dokonaniem zakupów.

Definicje:

Sprzedawca- Anna Milczarz- prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bioana Anna Milczarz pod adresem: ul. Akacjowa 42, 26-200 Końskie, nr NIP 6581425312, nr REGON 361070452

Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient-Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu bioana.pl

Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bioana.pl

Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Konto- konto Kupującego w sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

Formularz rejestracji- formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w sklepie, który umożliwia złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk- element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu.

Produkt- dostępna w sklepie rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.1. Sklep bioana.pl prowadzony jest przez firmę:

     Bioana Anna Milczarz

     ul. Akacjowa 42

     26-200 Końskie

     NIP: 658-142-53-12     REGON: 361070452

     nr rachunku bankowego: 26 1240 5006 1111 0000 5554 0098

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych- po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

4. W celu utworzenia konta Kupujący zobowiązany jest do nieodpłatnej rejestracji.

5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

6. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany w zamówieniu adres. Towar wysyłany jest tylko na terenie Polski.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające szczegóły tej niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać niezwłocznie na adres mailowy: kontakt@bioana.pl

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny według ogólnych zasad wynikających z przepisów określających zawieranie umów na odległość. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy (zwrot ceny zakupionego towaru+ zwrot kosztów dostarczenia w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanego przez sklep) w przeciągu 7 dni roboczych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@bioana.pl

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty opakowania i odesłania towaru do sprzedawcy.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależne są od wybranego przewoźnika i są podane w cenniku dostaw. Koszty dostawy produktów pokrywa Kupujący.

10. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

11. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody, a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

12. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odebrania produktu. Sklep udziela gwarancji na zamknięte kosmetyki przez okres 6 miesięcy.

13. Reklamacja polega na przesłaniu towaru uszkodzonego lub niezgodnego z umową wraz z oryginalnym opakowaniem i szczegółowym opisem powodu reklamacji. Przed wysłaniem towaru w ramach reklamacji Kupujący obowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep drogą mailową na adres: kontakt@bioana.pl

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle przechowywane i źle używane.

15. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia.

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych, a także ustawą z 18.07.2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną.

17. Podając przy złożeniu zamówienia swoje dane osobowe, Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych.

18. O wszystkich zmianach regulaminu zarejestrowani Kupujący będą powiadamiani drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

19. W trakcie realizacji zamówienia i podczas opieki posprzedażnej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

20. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ,,cookies", które podczas korzystania przez Kupującego ze strony internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie tego mechanizmu ma na celu poprawienie działania strony na urządzeniach końcowych Kupującego, nie psuje w żaden sposób urządzenia końcowego, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach, ani w oprogramowaniu tych urządzeń. Kupujący może wyłączyć mechanizm ,,cookies" w przeglądarce swojego urządzenia. Jednak w celu pełnego i bezawaryjnego korzystania ze strony Sprzedawcy nie zaleca się tego.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl